Privacystatement

Privacy statement

Via de website bibliotheekwaarder.nl wordt informatie gedeeld over activiteiten van de bibliotheek & de catalogus van de Bibliotheek is digitaal te raadplegen.
De commissie van de Christelijke Bibliotheek te Waarder hecht veel waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met het formulier voor aanvraag van abonnementen waarop persoonsgegevens ingevuld moeten worden en foto's op de website.

Doel van verwerking

De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de ledenadministratie. Deze worden niet ter beschikking gesteld aan derden.

Zorgvuldig en terughoudend

Wanneer het gaat om persoonsgegevens wordt zorgvuldigheid en terughoudendheid betracht. Degenen in de commissie die de persoonsgegevens vanwege hun taak of functie tot hun beschikking krijgen, zijn geïnstrueerd om hier zorgvuldig en op integere wijze mee om te gaan.

Verzamelen persoonsgegevens

Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem. Gebruik van uw persoonsgegevens Wanneer u zich via de website voor een activiteit aanmeldt, zal gevraagd worden naar uw naam, uw e-mailadres en enkele andere aanvullende gegevens. Uw gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Privacybescherming

Persoonsgegevens van leden worden niet op de website gepubliceerd.
Algemene informatie, waarbij geen persoonsgegevens vermeld worden, zoals de Catalogus etc. worden op het vrij toegankelijke deel van onze website gepubliceerd.
Foto's worden vooraf gescreend. Bij publicatie van foto's geldt een bepaalde terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe individuele personen erop staan. Dit laatste is een subjectief oordeel en daarom kunt u altijd bezwaar maken tegen plaatsing. Te plaatsen foto's bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld bewaard.
Bezwaar Wilt u bezwaar maken tegen een geplaatste foto waarop u zichtbaar bent? Wilt u bezwaar maken tegen het gebruik van (uw) persoonsgegevens of een beroep doen op één van de andere rechten van betrokkenen?
Dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen naar de contactpersoon privacy via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u hierover op.

Contact

Ook voor andere vragen of opmerkingen m.b.t. de AVG en privacy aspecten, kunt u contact opnemen via bovengenoemde email adres.


Afdrukken   E-mailadres