Vaderlandse kerk- en zendingsgeschiedenis

In deze categorie vindt u de bekende boeken van Algra, over de vaderlandse geschiedenis, maar ook boeken over ons koningshuis. Verder de zendingsgeschiedenissen in de voormalige Sovjet Unie, Afrika, Schotland, enz. 

... totdat de dag aanlicht.

Abma Ds. H.G. e.a.,

1799-1999. 200 jaar post in Nederland.

Hogesteeger Dr.G.,

900 Jaar Waarder.

Comitee Waarder 900 jaar

Abraham Capadose.

Berg Drs.C.R. van den,

Adel in Nederland.

Hoek K.A. van den,

Adolf en Clara.

Andriessen P.J.,

Alexander Comrie.

Honing Dr.A.G.,

Alle den volcke, mededelingen over de arbeid van de G.Z.B. 1953.

Batelaan Ds.J.,

Als een hert gejaeght - P. Dathenum.

Graaff B.J.W. de,

Als een vogel uit een boom geschoten. Leven en werk van ds. P. Zandt.

Hille H.,

Aspecten van het Reveil.

Berg Dr.J. van den e.a. (red.),

Augustinus.

Zwaag K. van der,

Bavianen en slijkgeuzen.

Deursen A.Th. van,

Beatrix, vorstin van vandaag.

Hoek K.A. van den,

Beknopte geschiedenis van het christendom.

Akker Drs N.K van den / Smit Dr. E.L.,

Bloed en tranen.

Wurmbrand Ds.R.,

Brandhaard Balkan.

Weithmann M.W.,

Broeder Dick.

Langeveld D. en Heijnen J.

Bunyan in Nederland.

Schutte Dr.G.J. ea,

Calvijn, de reus uit Noyon.

Rover P.A. de,

Calvijn. Zijn weg en werk.

Dankbaar Dr.W.F.,

Christopher Love. Een puritein op weg naar het schavot.

Houtekamer S.,

Claus, echtgenoot van het staatshoofd.

Hoek K.A. van den,

Collega's zonder kroon.

Hoek K.A. van den,

David Brainerd. Leven van kracht tot kracht.

Brainerd D.,

De Azteken.

Dorner J.,

De bezetting.

Jong Dr.L. de,

De dood van een president.

Pett S. ea,

De eeuw in het hart. De bevindelijk gereformeerden op weg naar de eenentwintigste eeuw.

Coster drs. J.A.,

De eeuw van Juliana.

Hoek K.A. van den,

De geschiedenis van Rome.

MacGregor M.,

De godsdienst verzekerd, Het leven van Johannes Bogerman.

Morren H.J.,

de Grieken.

Wat weet je over,

De grote geschiedenis van een klein land, deel 1.

Reenen J. van,

De grote geschiedenis van een klein land, deel 2.

Reenen J. van,

De hartslag van het leven. Studies over de Republiek der Verenigde Nederlanden.

Deursen A.Th. van,

De Hemelse Man.

Yun Broeder,

De jaren 40-45, een documentaire over bezet Nederland.

Vries L. de e.a.,

De jeugd van Da Costa.

Graaff B.J.W. de,

De jongste Oranjes.

Hoek K.A. van den,

De kerk van alle tijden, deel I.

Praamsma L,

De kerk van alle tijden, deel II.

Praamsma L,

De kerkgeschiedenis verteld aan jong en oud, deel 1.

Vreugdenhil J.,

De kerkgeschiedenis verteld aan jong en oud, deel 2.

Vreugdenhil J.,

De komst van de Statenbijbel.

Reenen J. van,

De koningin van huis.

Zeeuw(J.G.zn) P.de,

De kracht van het gebed. Het Reveil in New York van 1858.

Prime S.,

De militaire overjas.

Marr

De Nadere Reformatie in Utrecht ten tijde van Voeti-us.

Lieburg F.A. van,

De Nederlands Hervormde Kerk vanaf 1795.

Rasker A.J.,

De prediking van Ebenezer en Ralph Erskine.

Harten Dr.P.H. van,

De roode golf.

Duin M. van der,

De Ruslandvaarders.

Hosmar J.,

De S.G.P. 1918-1948.

Fieret W.,

De stadhouders en hun familie.

Hoek K.A. van den,

De strijdende kerk.

Rover P.A. de,

De Synode van Dordrecht in 1618 en 1619.

Spijker dr.W. ea.,

De titels van de koningin.

Hoek K.A. van den,

De vier reizen van Columbus.

Cohen J.M.,

de Vikingen.

Wat weet je over,

De vrouwen van de SGP, 10 gesprekken.

Leeuwen P. van,

De wonderen des Allerhoogsten.

Velde A. van de,

De zendingsreis van Robert Murray McCheyne.

MacCheyne R.M.,

Delen of helen? Hervormd kerkelijk leven in en met de Gereformeerde Bond, 1906-1951.

Graaf Ir.J. van der,

Die heimwee hebben komen thuis. Het leven van ds J.T. Doornebal.

Donkersteeg J.,

Dodelijke speerstoot tot nieuw leven.

Valkenburg R.,

Door armoede en ellende.

Alfen H. van,

Een beker koud water.

Post-Dankers G.,

Een gans sierlijk gelegde steen. Levensbeschijving en brieven van H. Mulder.

Mulder H.,

Een gerijpte korenschoof. Het leven van Thomas Halyburton.

Bout J./N.J. Spaan,

Een getrouwe wachter op Sions muur. Leven en arbeid van ds. A.P.A. du Cloux.

Boele A.J.,

Een getuige van het licht. Het leven van Matthew Henry.

Bout J.,

Een Heilige Stad.

Bronkhorst Drs.H. ea.,

Een leesbare brief. Uit het leven van godsdienstonderwijzer W. van Leeuwen.

Hille H.,

Een onderzoek naar het leven, de plaats en betekenis van Wulfert Floor, als negentiende-eeuwse oefenaar.

Mulder J.,

Een Prince van Oraengien. Portret van Willem van Oranje.

Bijl A.P.,

Een smeltkroes van volken.

Friedenstimme,

Een strijder voor de ere Gods.Het leven van Johannes Calvijn.

Janse L.,

Een verborgen schat in den acker.

Tukker Dr.C.A.,

Een voedsterheer der kerk.

Rijswijk C. van,

Eens een vreemdeling. Uit het leven van Ds. R.M. McCheyne.

Bonar A.A.,

Eenzaam maar niet alleen.

Wilhelmina,

Erasmus.

Huizinga J.,

Feest met Oranje.

Hoek K.A. van den,

G. Saldenus, predikant en dichter.

Kranendonk W.B.,

Gedreven door Zijn liefde. Het leven van Robert Murray MacCheyne.

Valen L.J. van,

Gelijk de dauw van Hermon.

Valen L.J. van,

Geschiedenis der kerk I.

Grosheide Prof.Dr. F.W. ea.,

Geschiedenis der kerk II.

Grosheide Prof.Dr. F.W. ea.,

Geschiedenis der kerk III.

Grosheide Prof.Dr. F.W. ea.,

Geschiedenis der kerk.

Jong O.J. de e.a.,

Geschiedenis der kerkhervorming 1.

Haar B. ter,

Geschiedenis der kerkhervorming 2.

Haar B. ter,

Geschiedenis van de tweede wereldoorlog, deel I.

Hiltermann G.B.J.,

Geschiedenis van de tweede wereldoorlog, deel II.

Hiltermann G.B.J.,

Gevangen op de Veluwe.

Noordman W.,

Gevangene nummer 1

Wurmbrand, R. en S.

Gewoon hervormd.

Brummelen ds. A. van ea.,

Glorie aan het hof.

Hoek K.A. van den,

Gods leidingen met Johannes Hus.

Eskol,

Gods menigvuldige reddingen.

Middel H.H.,

Gods trouw in de tropen, deel I

Uithol J.C./Wijk J.M. van,

Gods trouw in de tropen, deel II.

Uithol J.C./Wijk J.M. van,

Graaf Jan van Nassau.

Verdouw N.,

Groot is Uw trouw.

Petri R.,

Groot Oranje Fotoboek.

Rau A.,

Hel en hemel van Dachau.

Overduin Ds. J.,

Hendrik en Bernhard.

Hoek K.A. van den,

Herauten van het kruis. Leven en werk van Ralph en Ebenezer Erskine.

Valen L.J. van,

Hermann Friedrich Kohlbrugge.

Stam Ds.P.J.,

Hervormde gezanten.

Neven J.P.,

Het aanzien van Beatrix.

Spectrum,

Het aanzien van het huwelijk Willem-Alexander & Maxima

Lammers F.J.,

Het app

Valkenburg R.,

Het eigene van de Nederlandse Nadere Reformatie.

Jong O.J. de e.a.,

Het grote Beatrixboek.

Beatrix,

Het is stil op het Loo. Overpeinzingen in memoriam koningin Wilhelmina.

Booy T.,

Het koninklijk huwelijk, 02-02-02

Rijksvoorlichtingsdienst den Haag,

Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog, deel 1.

Jong Dr.L. de,

Het leven en sterven van ds. Bernardus Smytegelt.

Vriese P. de,

Het wonderlijkste wonder. Uit het leven van ds. Joh. van der Poel.

Vermeulen J.M.,

Het zendingswerk van mevrouw Mijnders-van Woerden.

Smith T.,

In 't bangst gevaar. Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog.

Klinken J.van/Vogelaar L.,

In beeld gebracht. Twee eeuwen kerkelijk leven.

Natzijl H. e.a.,

In dienst bij het korps mari-niers.

MacMootry M.,

In het hart van de zending. Het leven van Gert Nieuwenhuis.

Vries H. de,

India, land van tranen.

Hegger H.J.,

Irene en Christina.

Hoek K.A. van den,

Isaac Levinsohn.

Levinsohn I.,

Jali's van de Pasvallei.

Fahner Drs.C.,

James Fraser, De man die het volk liefhad.

Pherson A.Mc.,

Jean Louis Bernhardi.

Zwaag W. van der,

Jodocus van Lodensteyn. Predikant en dichter.

Trimp Dr.J.C.,

Johannes Bogerman.

Itterson Dr.G.P. van,

Johannes Calvijn.

Penning L.,

John Charles Ryle. Evangelieprediker onder de armen van het volk.

Valen L.J. van,

Juliana Regina.

Juliana

Kerk en opwekkingsbeweging.

Graafland Dr. C./ Kievit Ds.L.,

Klacht en ju-bel.

Jongste C. de,

Kruisgezant in de valleien. Het leven van James Renwick.

Bout J./N.J. Spaan,

Leven en werk van ds. G. van Reenen.

Bel A.,

Leven en werk van ds. W.C. Lamain.

Lamain J.W. e.a.,

Leven en werk van Wulfert Floor.

Doornebal Ds J.T.,

Levensbeschrijving Van John Win-zer.

Newman S.,

Luther en de Bijbel.

Kooiman Dr.W.J.,

Maar nu nabij gekomen.

Vreugdenhil Ds.C.G.,

Majoor Bosshardt. Een leven voor anderen.

Verburg E.,

Margriet en Pieter.

Hoek K.A. van den,

Marinier onder de vlag.

Valkenburg R.,

Medeburgers der heiligen.

Vreugdenhil Ds.C.G.,

Mensen van klein vermogen.

Deursen A.Th. van,

Mogen wij altijd in dit kamp blijven?

Raalte-Geel H. van,

Momenten uit de kerkgeschiedenis van Friesland.

Oosten Ds. L.H.

Naftali, een losgelaten hinde. De strijd en het lijden van de Schotse kerk.

Valen L.J. van,

Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis.

Tamse Dr.C.A. (red.),

Nee en nog eens nee, fotoboek van het verzet 1940-1945.

Hoekstra H.G. e.a.,

Nochtans. Werk en leven van ds. J.J. Poort.

Hoogendoorn C.,

Om het Heilig Woord.

Eggebeen A.G.,

Ondergedoken geweest. Een afgesloten verleden?

Evers-Embden B./ Flim B.J.,

Ondergronds verzet. Maastricht in oorlogstijd.

Valkenburg R.,

Onze prins,publiek en binnenskamers.

Waterink Dr.J.,

Op adelaarsvleugels gedragen.

Plas Ds. A.W. van der ,

Op reis langs oude paden.

Hul J van 't,

Oranje en de krijgsmacht.

Hoek K.A. van den,

Oranje en de kunst.

Hoek K.A. van den,

Pelgrim naar Immanu

Valen L.J. van,

Philippus Melanchton.

Berg C.R. van den,

Pierre Viret, medestander van Calvijn.

Nauta Dr.D.,

Prinsessen vinden partners.

Norel K.,

Putten, de razzia en de herinnering.

Keizer M. de,

Richards vrouw.

Wurmbrand S.,

Samuel Rutherford en zijn vrienden.

Cook F.,

Scheurmakers en nieuwlichter.

W

Srebrenica, Oorlogsdagboek van Piet Hein Both.

Veenhof H.,

Sterren onder de wolken.

Pit J.,

Stroomingen en sekten van onzen tijd.

Bakker H.,

Theodorus

Fieret Drs.W./Ros A.,

Thomas Boston, een visser der mensen.

Valen L.J. van,

Thomas Shepard.

Florijn B.,

Toen 't schuimend zeenat hevig bruiste.

Valkenburg R.,

Toen de vloed over het land raasde.

Valkenburg R.,

Toen en nu.

Hulst W.G. van de,

Tot u spreekt Hare Majesteit de Koningin.

Lammers F.J.,

Troonswisseling Juliana-Beatrix.

Balkenende W.P. e.a.,

Trouwen met Oranje.

Cruyningen A. van,

Uit de wereld van het Nieuwe Testament.

Sizoo Dr. A.,

Uit het levensboek van Dr. H.F. Kohlbrugge.

Otten W.,

Vader des Vaderlands.

Hulst W.G. van de,

Vaderlandse geschiedenis.

Braal G.,

Van bon tot bom. Herinneringen 1939-45.

Schakel M.W.,

Van brandstapel tot beeldenstorm.

Mateboer T.,

Van dichtbij gezien.

Broek I. van den,

Van gravin tot koningin.

Eggebeen A.G.,

Van kolendrager tot predikant. Het leven van William Hungting-ton.

Valen L.J. van,

Van Willem I tot Beatrix, bij de gratie Gods.

Brinkman H. ea.,

Vensters vol verhalen.

Reenen J. van,

Vervolgd doch niet verlaten.

Polinder D.,

Voetsporen van Calvijn.

Poort Drs.J.J.,

Voor alle volken te verstaan.

Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten,

Vorstelijke huizen en paleizen.

Hoek K.A. van den,

Vrienden van de Bruidegom. Het leven van James en William Guthrie.

Bout J./N.J. Spaan,

Vroom, vurig en vreedzaam. Het leven van Franciscus Gomarus.

Belzen drs.J. van/ Post dr.S.D.,

Wat zal de morgen brengen? Twee Joodse vrouwen overleven Auschwitz.

Adam M./Salomon E.,

Wereldgeschiedenis 1.

Berkelbach v.d. Sprenkel J.W.ea.,

Wereldgeschiedenis 2.

Berkelbach v.d. Sprenkel J.W.ea.,

Wereldgeschiedenis 3.

Berkelbach v.d. Sprenkel J.W.ea.,

Wereldgeschiedenis 4.

Berkelbach v.d. Sprenkel J.W.ea.,

Wereldgeschiedenis 5.

Berkelbach v.d. Sprenkel J.W.ea.,

Wereldgeschiedenis 6.

Berkelbach v.d. Sprenkel J.W.ea.,

Wilhelmina, een portret in herinneringen.

Udink B.,

Wilhelmina. De jonge koningin.

Fasseur C.,

Willem Bilderdijk.

Zwaag W. van der,

Willem Farel, een lichtende fak-kel.

Graaff B.J.W. de,

Willem Schippers. Een leven tussen pen en smidshamer.

Hoogendijk A. e.a.,

Willem van Oranje.

Roosbroeck R. van,

Willem-Alexander.

Hoek K.A. van den,

Woeste Hoeve, 8 maart 1945.

Berends H.,

Wonderlijke leidingen Gods. Het godvruchtig en zalig sterven van Ds. Dirk Adrianus Detmar.

Detmar Ds. D.A.,

Yashka. Mijn leven als boerenmeisje, bannelinge en militaire.

Botchkareva M.,

Zending op Irian Jaya.

Zending Ger. Gemeenten,

Zestien maanden in gevangenschap bij Chineesche communisten.

Fischle E.,

Ziende in het gebod.Uit het leven van ds H. de Cock van Ulrum.

Grootveld D.,

Zoals Gods vinger schrijft.

Wijk B.J. van,

Zwingli.Het leven van een ketter.

Mateboer T.,